aanscherpen

aanscherpen
aanscherpen, aanpunten{{/term}}
[weer scherp maken] sharpen
[figuurlijk] accentuatehighlight
voorbeelden:
2   tegenstellingen aanscherpen accentuate contrasts

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”